pob Categori

Hafan>Newyddion>Newyddion Arddangosfa

Gorchudd Biocontainment ar gyfer Bwced Hirsgwar

Amser: 2022-01-22 Trawiadau: 144

Mae bwced hirsgwar gyda 12 twll wedi'i ddylunio'n arbennig ar gyfer delio â thiwbiau casglu gwaed 5ml (13x100mm) a 2ml (13x75mm) (gwagwyr). Gyda chyfanswm gallu proses hyd at 48 o diwbiau ar un adeg, mae'r rotorau swing allan 48x5ml a 48x2ml yn darparu effeithlonrwydd gwaith uchel mewn labordai diagnostig ysbytai.

12
11

Fodd bynnag, mae gweithio mewn labordai diagnostig clinigol fel arfer yn golygu gweithio gyda samplau a allai fod yn heintus fel gwaed neu hylifau corfforol eraill. Ond mae trin micro-organebau heintus neu gemegau niweidiol yn eithaf cyffredin mewn labordai ymchwil hefyd. Er mwyn sicrhau diogelwch personél labordy ac atal heintiau a gafwyd yn y labordy (LAIs) neu beryglon iechyd eraill, rhaid cymryd rhagofalon rhesymol trwy gydol y llif gwaith cyfan.

Mae allgyrchydd yn un ffynhonnell erosolau. Gall ystod eang o weithgareddau – gan gynnwys llenwi tiwbiau centrifuge, tynnu capiau neu gaeadau oddi ar diwbiau ar ôl allgyrchu, a thynnu hylif uwchnatur ac yna ail-dynnu pelenni – arwain at ryddhau erosolau i amgylchedd y labordy.
Felly, mae gorchudd biocontainment yn hanfodol ar gyfer allgyrchu samplau peryglus, fel tiwbiau casglu gwaed (gwactod)

10
9

Nid yw gorchuddion biocontainment yn atal ffurfio aerosolau yn ystod centrifugation; yn hytrach, maent yn sicrhau na all erosolau ollwng o'r system gaeedig.
Os bydd tiwb yn torri neu'n gollwng, peidiwch ag agor y centrifuge am o leiaf 30 munud ar ôl y rhediad. Gan na ellir canfod hyn bob amser cyn i chi agor y bwcedi neu'r rotor (gall anghydbwysedd sydyn fod yn arwydd cyntaf o dorri tiwb), rydym yn argymell aros o leiaf 10 munud bob amser cyn i chi agor y cynwysyddion.
Hefyd, dylech lwytho a dadlwytho'r bwcedi neu'r rotor mewn cabinet bioddiogelwch (yn enwedig mewn firoleg a mycobacterioleg) i leihau'r risg o ddianc rhag erosolau.
Mae bioddiogelwch yn bwysig i weithwyr labordy, rydym yn gwerthfawrogi'n fawr y cyngor a'r awgrymiadau ar gyfer gwella ein dyluniadau centrifuge sy'n gallu amddiffyn gweithwyr labordy yn well.

Blaenorol:

Nesaf:

Categorïau poeth

+ 86-731 88137982- [e-bost wedi'i warchod]