എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

ഹോം>വാര്ത്ത>കമ്പനി വാർത്ത

സെൻട്രിഫ്യൂജ് മാർക്കറ്റിൽ പകർച്ചവ്യാധി സാഹചര്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം

സമയം: 2022-01-24 ഹിറ്റുകൾ: 76

സെൻട്രിഫ്യൂജ് മാർക്കറ്റിൽ പകർച്ചവ്യാധി സാഹചര്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം
പകർച്ചവ്യാധി ആഗോള സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ താഴേയ്ക്കുള്ള സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു പരിതസ്ഥിതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സെൻട്രിഫ്യൂജ് വ്യവസായത്തിന്റെ വികസനത്തെയും ഒരു പരിധിവരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കയറ്റുമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ദൈർഘ്യം താരതമ്യേന ദൈർഘ്യമേറിയതാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ ആശയം ഒറ്റപ്പെട്ടതും ഏകപക്ഷീയവുമാണ്. ചൈനയുടെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് വ്യവസായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കയറ്റുമതിയെ ബാധിക്കുമെങ്കിലും, ഈ പകർച്ചവ്യാധി സെൻട്രിഫ്യൂജ് വ്യവസായത്തിൽ വലിയ മാറ്റത്തിന് കാരണമാകും. ഒന്നാമതായി, സംസ്ഥാനം അതിനെ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പകർച്ചവ്യാധിക്ക് ശേഷം, സംസ്ഥാനം മെഡിക്കൽ, ഹെൽത്ത് വ്യവസായത്തിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തി, കൂടാതെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ മതിയായ കരുതൽ ശേഖരവുമുണ്ട്, ഇത് ആഭ്യന്തര ആവശ്യം വികസിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമതായി, ആഭ്യന്തര വിപണി വളരെ വലുതാണ്. പ്രധാനമായും ഗാർഹിക രക്തചംക്രമണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഇരട്ട ചക്ര തന്ത്രമാണ് സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൈനയ്ക്ക് വലിയ ആഭ്യന്തര വിപണിയുണ്ട്. നിലവിൽ, പകർച്ചവ്യാധി സാഹചര്യം സാധാരണ നിലയിലുള്ള പ്രതിരോധത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ സ്ഥിരമായും സ്ഥിരമായും വീണ്ടെടുക്കുന്നു, സാമ്പത്തിക ചക്രം സുഗമമാണ്. മൂന്നാമത്തേത് സാങ്കേതിക വിപ്ലവം നിർബന്ധമാക്കുക എന്നതാണ്. പകർച്ചവ്യാധി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം, അടിസ്ഥാന വൈദ്യചികിത്സയ്ക്കും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ആളുകൾക്ക് ഉയർന്ന ആവശ്യകതകളുണ്ട്. നൂതനവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ സെൻട്രിഫ്യൂജുകൾ വിപണിയിലെ ചൂടുള്ള ചരക്കുകളായി മാറും, ഇത് സാങ്കേതിക നവീകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപണിയുടെ കമാൻഡിംഗ് ഉയരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും പ്രധാന സംരംഭങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, സെൻട്രിഫ്യൂജ് വ്യവസായത്തിൽ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ആഘാതം ചെറുതും ക്ഷണികവുമാണ്, കൂടാതെ അപകേന്ദ്ര വ്യവസായത്തിന്റെ വികസന സാധ്യത ശോഭനമാണ്.

ഹോട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ

+ 86-731-88137982 [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]